دوره مورد نظر قابل ثبت نام نمی باشد. لطفا با پشتیبانی تماس حاصل نمایید.

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی

تعیین سطح زبان انگلیسی
قیمت : رایگان
  • فراگیر : 0 نفر
  • مدت دوره: 0 ساعت
  • طول دوره: 1 بخش
  • ظرفیت دوره : 1 نفر
  • کد دوره : 00110006
  • گواهی نامه : دارد

توضیحات

 این آزمون برای اعضای شاتوت رایگان می باشد؛ پس با صرف زمانی کوتاه، میزان تسلط خود بر زبان انگلیسی را بسنجید! 

آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی به همت گروه آموزشی شاتوت و با مشورت اساتید خبره طراحی شده است!

این آزمون برای اعضای شاتوت رایگان می باشد؛ پس با صرف زمانی کوتاه، میزان تسلط خود بر زبان انگلیسی را بسنجید!

پس از شرکت در آزمون، از راهنمای زیر استفاده کنید و دوره متناسب با سطح خود را انتخاب کنید:

    آزمون تعیین سطح مقدماتی:
        نمره ۰ تا ۶۹: سطح ۱ مقدماتی
        نمره ۷۰ تا ۱۰۰: سطح ۲ مقدماتی


    آزمون تعیین سطح متوسط:
        نمره ۰ تا ۶۹: سطح ۱ متوسط
        نمره ۷۰ تا ۱۰۰: سطح ۲ متوسط


    آزمون تعیین سطح پیشرفته:
        نمره ۰ تا ۶۹: سطح ۱ پیشرفته
        نمره ۷۰ تا ۱۰۰: سطح ۲ پیشرفته

سرفصل دوره

آزمون تعیین سطح مقدماتی

آزمون تعیین سطح مقدماتی